Zionist censorship ne demek

Sansür, ifade özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelir. Özellikle siyasi otoriteler tarafından bilgiye erişimin engellenmesi şeklinde uygulanır. Peki “Zionist censorship ne demek“? Bu makalede Siyonizm’in kökenlerini ve Siyonist sansür uygulamalarını detaylıca inceleyeceğiz. Sonuçta Siyonist sansürün ifade özgürlüğü, insan hakları ve İsrail-Filistin ilişkileri üzerindeki etkilerini analiz edeceğiz. Takip etme veneziabeachv.vn !

Zionist censorship ne demek
Zionist censorship ne demek

Zionist censorship ne demek ? ve Kökenleri

1. Siyonizm Tanımı

Siyonizm, Yahudi halkının İsrail topraklarında kendi egemen devletini kurma hareketidir. Temel hedefi Yahudiler için bir “vatan” yaratmaktır.

Siyonizmin ideolojisine göre, Yahudiler ancak kendi devletlerinde tam anlamıyla özgür ve güvende olabilirler. Onlara göre İsrail toprakları Yahudilerin tarihsel ve dini hakkıdır.

Siyonistler kendilerini İsrail topraklarının meşru sahipleri olarak görürler. Filistinlileri ise toprakların illegal işgalcileri olarak nitelendirirler.

2. Siyonizmin Tarihçesi ve Kökenleri

Siyonist hareket 19. yüzyılın sonlarında Avrupa’da yükselen Yahudi karşıtlığına bir tepki olarak doğdu.

Özellikle Çarlık Rusyası’ndaki pogromlar milyonlarca Yahudinin göç etmesine yol açtı. Bu göçmenlerin çoğu Filistin’e yerleşti.

1896’da Theodor Herzl Siyonizmin ideolojik ve politik temellerini attı. Kitabı “Yahudi Devleti”nde Yahudiler için Filistin’de bir “vatan” kurulması gerektiğini savundu.

 1. yüzyılın başında artan Yahudi göçü ile Filistin’deki Yahudi nüfusu hızla arttı. 1917’de İngiltere’nin Filistin’i işgal etmesi ile göç dalgası daha da büyüdü. 1948’de İsrail Devleti’nin kuruluşunu getirdi.

“Zionistcensorship ne demek?”

1. Siyonist Sansürün Tanımı

Siyonist sansür, İsrail Devleti politikalarını ve Siyonizm ideolojisini eleştiren ifadelerin susturulması anlamına gelir.

Bu sansür Filistin yanlısı aktivistleri, gazetecileri, akademisyenleri ve sıradan vatandaşları hedef alır. Siyonist olmayan Yahudiler de sansüre maruz kalır.

Siyonist sansürün temel amaçları şunlardır:

 • İsrail’in uluslararası meşruiyetini ve itibarını korumak
 • İsrail’in askeri üstünlüğünü ve güvenliğini sağlamak
 • Siyonizm ideolojisini yaymak ve yerleştirmek
 • Eleştirilere karşı bağışıklık kazanmak
 • Rakipleri susturup kendi tek taraflı anlatılarını yerleştirmek

2. Siyonist Sansürün Uygulamaları

Siyonist sansür çeşitli araçlar ve taktikler kullanır:

 • Sosyal medya şirketlerinden içerik kaldırtma
 • Seyahat yasakları ve vize engellemeleri
 • Etkinlik iptalleri
 • Akademik çalışmaları ve yayınları engelleme
 • Mesleki ve sosyal itibarı zedeleme
 • Yasaları ve mahkemeleri kullanarak susturma
 • Şiddet ve tehdit
 • Lobicilik ve siyasi baskı
 • Manipülasyon, dezenformasyon ve propaganda

Siyonist gruplar sansürü meşrulaştırmak için “Yahudi karşıtlığı”, “nefret söylemi” ve “güvenlik tehdidi” suçlamalarını sıklıkla kullanır.

3. Siyonist Sansürün Sonuçları

Siyonist sansürün çeşitli olumsuz sonuçları vardır:

 • İfade özgürlüğünü ihlal eder. Fikirlerin serbestçe tartışılmasını engeller.
 • Filistinlilerin sesinin duyulmasını engelleyerek İsrail lehine güç dengesizliğine neden olur.
 • Eleştirel düşünce ve farklı bakış açılarının gelişmesini engeller.
 • Tarihi ve siyasi gerçeklerin araştırılmasını ve yazılmasını engeller.
 • İnsan hakları ihlallerinin ve savaş suçlarının raporlanmasını ve soruşturulmasını engeller.
 • Aktivizmi ve sivil itaatsizliği engelleyerek zulmün ve suçların örtbas edilmesine neden olur.
 • Hedef alınan birey ve gruplarda travma yaratır.

“Siyonist Sansür” Örnekleri

1. Sosyal Medyada Siyonist Sansür

Sosyal medya devleri sıklıkla İsrail karşıtı içerikleri kaldırmakla suçlanıyor.

Facebook ve Twitter defalarca Filistin bayrağı içeren gönderileri kaldırdı. Filistinli hesaplar sık sık askıya alınıyor.

TikTok ise Filistinli içerik üreticilerinin erişimini doğrudan engelliyor. Instagram da benzer uygulamalara gidiyor.

Peki sosyal medya şirketleri Siyonist grupların baskısı mı altında? Yoksa kendi çıkarları mı söz konusu? Bunu belirlemek zor. Ancak sonuçta Filistin yanlısı sesler susturuluyor.

2. Akademide Siyonist Sansür

Üniversitelerde Filistin yanlısı akademisyenler sık sık Siyonist sansüre maruz kalıyor.

Akademisyen Norman Finkelstein, kitabı “Akademik Özgürlüğün Sonu”nda bu sansürü detaylıca belgeledi.

İsrail eleştiren profesörlerin ders vermeleri engelleniyor, tez danışmanlıkları iptal ediliyor, burs ve akademik imkanlardan mahrum bırakılıyorlar.

Örneğin Profesör Joseph Massad, Kolombiya Üniversitesi’nde uzun süre “Yahudi karşıtlığı” iddialarıyla tacize maruz kaldı.

3. Filistin Etkinliklerinde Siyonist Sansür

Üniversitelerde Filistin konulu etkinlikler sıklıkla Siyonist grupların baskısıyla engelleniyor.

Siyonist öğrenci birlikleri, yönetimi tehdit ederek konuşmacıların davetini iptal ettiriyorlar. Salonu kiralamayı engelleme, gürültü vb. taktikler de söz konusu.

Bu Siyonist gruplar ifade özgürlüğünü ihlal ederek Filistinli öğrencileri sindirmeye çalışıyor.

Back to top button